Algemene voorwaarden Workshops en Cursussen

1. Aanmeldingen

1.1. Een aanmelding voor een workshop of cursus is pas definitief wanneer de betaling binnen is. Wanneer een workshop in je winkelwagentje staat ben je dus nog niet verzekerd van een plekje in een workshop of cursus.
1.2. Wanneer de betaling voor een workshop niet binnen is 7 dagen voordat de workshop of eerste cursus les plaatsvindt heeft Sugaridoo het recht om jouw plekje aan iemand anders te geven.

2. Afmeldingen

2.1. Een afmelding dient schriftelijk te worden gemeld aan [email protected].
2.2. Wanneer een deelnemer zich afmeldt voor een workshop of cursus wordt er €5,- administratiekosten in rekening gebracht. In onderstaande punten lees je hoeveel van het betaalde bedrag wordt teruggestort bij een afmelding:

2.2.1. Bij afmelding langer dan 14 dagen van te voren wordt het volledige betaalde bedrag teruggestort, min de administratiekosten.
2.2.2. Bij afmelding tussen de 14 en 7 dagen van te voren wordt er 50% van het betaalde bedrag teruggestort, min de administratiekosten.
2.2.3. Bij afmelding minder dan 7 dagen van te voren wordt het betaalde bedrag niet teruggestort.

3. Workshop annuleren door Sugaridoo

3.1. Sugaridoo heeft het recht om een workshop of cursus te alle tijde te annuleren. Wanneer een workshop of cursus wordt geannuleerd krijgen deelnemers 100% van het betaalde bedrag teruggestort.

4. Klachten en aansprakelijkheid

4.1. Sugaridoo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.|
4.2. Ben je niet tevreden over een workshop of cursus gegeven door Sugaridoo? Neem dan contact op via [email protected], dan doen we er alles aan om er samen uit te komen.

5. Overig

5.1. Wanneer een deelnemer overlast veroorzaakt tijdens een workshop of cursus heeft Sugaridoo het recht om deze persoon te weigeren uit komende workshops en cursus lessen.